ورود

ورود

سی و چهارمین نشریه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 

سی و چهارمین شماره از نشریه آنلاین سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
پرونده این شماره :
نظرسنجی از اعضای استصنا
پازل جور نشدنی تولید

مصاحبه اختصاصی با رئیس هیات مدیره استصنا

اخبار درون انجمنی
اخبار برون انجمنی
معرفی کتاب هفته

 

 

جهت دانلود این نشریه لطفا اینجـــــــــــــــــا_کلیــــــک_کنید

Go to top