ورود

ورود

گراني مواد اوليه و نبود نقدينگي در بازار مهمترين تهديد هاي كسب و كار در عرصه توليد است .

غلامرضا پاكزادمديرعامل شركت ريخته گري پاك برنز در گفت و گو با خبرنگار استصنا گفت : از انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت اين انتظار را داريم كه در بخش ورود هيات هاي تجاري و اقتصادي خارجي به كشور فعال تر عمل كنند و اين هيات ها كه براي بازديد به ايران مي آيند هماهنگي هاي لازم را براي بازديد از شركت هاي زير مجموعه انجمن به خصوص شركت ريخته گري پاك برنز كه داراي صنعت مادر است به عمل آورند .

وي افزود: شركت ريخته گري پاك برنز كه عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت است ساليانه حق عضويت را پرداخت مي كند و ما از مسوولان اين انجمن انتظار داريم كه زمينه آشنايي ما با هيات هاي تجاري و اقتصادي را فراهم كند و در اين زمينه اثر گذار تر حضور يابد .

وي درادامه افزود: به دليل اينكه اينجانب رئيس اتحاديه ذوب و فلزات شهرستان ري هستم و چون صنعت ريخته گري تامين كننده كليه قطعات و تجهيزات نفت ، گاز و پتروشيمي است همكاري خوبي با انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران مي توانيم داشته باشيم در صورتي كه انجمن نيز در سمينارها و جلسات به اين شركت اطلاع رساني كند .

پاكزاد درادامه گراني مواد اوليه و نبود نقدينگي در بازار را مهمترين تهديد هاي كسب و كار در عرصه توليد اعلام كرد .

Go to top