ورود

ورود

دهمین شماره نشریه آنلاین استصنا

در این شماره می خوانید :   دهمین شماره نشریه آنلاین سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گزارش عملكرد هیات مدیره دوره هفتم استصنا...

رتبه بندی سازندگان، سکوی پرتاب

یکی از چالش های محیط و ساختار صنعت نفت، کمبود فضای رقابتی واقعی وسالم یا به گفته ای وجود فضای...

تمام قد در خدمت شركت هاي توليدي هستيم

نخستین نشست تخصصی شیرآلات به همت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در اتاق بازرگانی تهران با حضور مجموعه مدیران...

slideshowعضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: شيوه‌هايي که امروز براي سرمايه‌گذاري در کشور از سوي دولت در پيش‌گرفته شده است منسوخ‌شده و اصلاً کارآمد نيست، سرمايه‌گذاري‌ها بايد شفاف شود تا حمايت از توليد محقق شود.
رضا پديدار، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره سند راهبردي وزارت صمت به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: متأسفانه در برنامه‌ريزي وزارت صمت، بخش‌هاي توليد ساخت داخل محروم واقع‌شده‌اند اما اين در حالي است که بايد توليد داخل جزو اولويت‌هاي اصلي در هر اقتصادي مطرح شود.
وي ادامه داد: بايد اعتماد در بين بنگاه‌هاي بخش خصوصي و دولت براي ادامه مسير اقتصاد با يکديگر و در کنار هم فراهم شود، دولت بايد به بخش خصوصي کشور اعتماد کند تا بخش خصوصي هم جواب اين اعتماد را به خود دولت از طريق ميزان کارکرد و بهره‌وري نشان دهد.
عضو اتاق تهران افزود: ضريب شاخص اعتماد در بازه زماني بيست سال گذشته از 73 تا 93 اين شاخص به 21 درصد کاهش‌يافته است و از سال 93 نهادهاي دولتي دم از حمايت از ساخت داخل مي‌زدند، اما تسهيلات بانکي که دولت به توليد مي‌دهند، نسبت به سال‌هاي گذشته روند نزولي را در به خود گرفته است.
پديدار با اشاره به اينکه کشور نياز مد سرمايه‌گذاري است، خاطرنشان کرد: شيوه‌هايي که امروز براي سرمايه‌گذاري در کشور از سوي دولت در پيش‌گرفته شده است منسوخ‌شده و اصلاً کارآمد نيست، سرمايه‌گذاري‌ها بايد شفاف شود تا حمايت از توليد محقق شود.
وي گفت: زماني حمايت‌ها تحقق مي‌يابد که سوددهي بخش توليد بيش از ساير بخش‌ها باشد و زماني سوددهي بخش توليد پايين‌تر از ساير بخش‌ها است، حمايت از توليد هيچ‌گاه صورت نخواهد گرفت.
پديدار در پايان اظهار کرد: بايد دولت و وزارتخانه‌هاي اقتصادي، ابتدا نحوه سرمايه‌گذاري و تسهيلات دهي در کشور را براي سرمايه‌گذاران شفاف کنند تا يک سرمايه‌گذار به‌واسطه محيط کسب‌وکار شفاف ميل ورود به بازار کشورمان را پيدا کند.

جهت دریافت کلیک کنید

Go to top