ورود

ورود

به اطلاع کلیه اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران می رساند، بر اساس نامه مدیر کل محترم بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله اسامی بانک های غیر تحریمی که در چهارچوب توافق ژنو قادر به ارائه خدمات بانکی می باشند به شرح زیر جهت بهره برداری اعلام می گردد:

1- بانک اقتصاد نوین
2- بانک پارسیان
3- بانک پاسارگاد
4- بانک کارآفرین
5- بانک سرمایه
6- بانک سامان
7- بانک مسکن
8- بانک کشاورزی

Go to top