ورود

ورود

به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند که اتاق فروش انجمن در راستای ایفای وظایف محوله در حوزه برقراری و تسهیل در ارتباطات اعضا با حوزه های کارفرمایی، اقدام به برنامه ریزی جهت گردآوری اطلاعات و تهیه بانک جامع اطلاعاتی از واحد های تدارکات و امور کالای حوزه های کارفرمایی نموده و در اولین گام، اطلاعات تماس شرکت ملی گاز ایران و قریب به 60 شرکت زیر مجموعه آن را تهیه و در اختیار شرکت های عضو قرار می دهد.
امید است در سایه تلاش و ممارست، شاهد افزایش چشم گیر در کیفیت و کمیت تولیدات اعضا بوده و در کنار آن رشد میزان خرید از سازندگان و استفاده از توان داخلی را شاهد باشیم.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات تماس امور تدارکات و کالای شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران به این لینک مراجعه نمایند.

 

اتاق فروش استصنا

Go to top