ورود

ورود

بیست و هشتمین نشریه سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با پرونده گزارش اقدامات انجمن استصنا
پازل امید
شرحی از عملکرد انجمن استصنا در سال 97
گزارش نشست شرکت های دانش بنیان
معرفی کتاب
نرخ تسعیر ارز

برای دانلود این نشریه اینجـــــــــــــــا کلیک کنید

Go to top