ورود

ورود

 

تعدیل قراردادهای ریالی، نیاز فوری تولیدکنندگان  

 

پنجاه و ششمین جلسه هیأت مدیره صبح روز دوشنبه بیست و ششم شهریورماه به میزبانی جهاد دانشگاهی کل کشور تشکیل شد.

این جلسه با گزارش کمیته بحران از چالش های سازندگان در شرایط اقتصادی کشور آغاز شد؛  

کمیته بحران استصنا که با هدف تدوین راهکارهای فوری و عملیاتی برای رفع مشکلات اعضاء تشکیل شده، طی بررسی بعمل آمده، موضوع تعدیل قراردادهای ریالی را برای ادامه حیات سازندگان بعنوان نیاز فوری به وزیر نفت پیشنهاد نمود. گفتنی است پیش نویس این آیین نامه در سازمان برنامه و بودجه برای قراردادهای سال 96 و 97 در دست اقدام می باشد، لیکن کاستی و بی توجهی در ابلاغ این مهم می تواند ضررهای جبران ناپذیری برای عرصه تولید داشته باشد. نمایندگان اعضاء با تأکید بر این ضرورت برای بنگاههای تولیدی، ابلاغ آن را از وظایف مهم و مستقیم وزارت نفت دانستند. 

همفکری راهبران انجمن با اقتصاددانان برجسته کشور و برگزاری نشست های مشترک به منظور اخذ رویکرد مناسب با شرایط اقتصادی کشور، پیشنهاد دیگری بود که مصوب و مقرر شد در مهرماه جاری نشستی با دکتر ایمانی راد برگزار گردد.

نقش استصنا در کیفیت سیاستگذاری های دولت موضوع پیشنهادی دکتر فرشاد مومنی بود که پس از بحث و تبادل نظر، در راستای بهبود سیاستها، انجام مطالعات دقیق کارشناسی و تحلیل آماری با همکاری جهاد دانشگاهی یا سایر موسسات مطالعاتی در دستور کار فوری انجمن قرار گرفت تا  نتایج آن به دولت و در صورت لزوم به رهبری ارسال گردد.  

گفتنی است واکنش به موقع استصنا در سیاستگذاری ها و اتحاد تشکل ها و انعکاس بیشتر صدای استصنا از دیگر توصیه های این اقتصاددان در نشست مشترک با اعضای انجمن بود. در این راستا به کمیسیون توسعه و تسهیل کسب و کار مأموریت داده شد تا با تشکیل کمیته ای نسبت به بررسی برنامه و بودجه سال 98 که هم اکنون فرآیند تدوین آن در سازمان مربوطه آغاز گردیده است، مشارکت نماید.

در ادامه دبیر انجمن گزارشی از اقدامات "میز خدمت استصنا" در راستای رفع چالش های واردات و مشکلات ثبت سفارش اعضاء در سامانه جامع تجارت ایران و تسهیل روند این امرارائه نمود، پس از ثبت بیش از 134 درخواست در سامانه انجمن، طی پیگیری های جدی و مکرر از وزارت صمت، 115 درخواست که در شش اداره کل تایید گردید و مابقی در حال پیگیری میباشد. همچنین از دیگر اقداماتی که توسط میز خدمت در ماه جاری صورت گرفت، اخذ تایید تعداد 16  کد تعرفه از 25 کد واصله از سوی اعضاء بود که در  لیست 173 فقره ابلاغی از سوی وزیر صمت منتشر شد. گفتنی است هیأت مدیره از زحمات و همراهی مدیران و کارشناسان وزارت صمت تقدیر و قدردانی نمود.

حضور استصنا در نمایشگاه نفت و گاز خوزستان سال 97 موضوع پایانی این جلسه بود که با حضور یکپارچه در سالن خرمشهر و پیشنهادات پکیج نمایشگاهی و مشارکتهای مالی تصویب شد. گفتنی است این نمایشگاه از یکم تا چهارم آذرماه برگزار خواهد شد.

 

Go to top