ورود

ورود

نشست اعضای استصنا با دکتر فرشاد مومنی

 

با توجه با چالش هایی که در ماه های اخیر در کشور ایجاد شد، از نوسانات ارز و طلا و ببه طور کلی بازار اقتصادی کشور ،اینکه چه سرانجامی در انتظار بنگاه های کوچک و متوسط به خصوص سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران است؟ پرسشی است که پاسخ آن در نشست اعضای استصنا با دکتر فرشاد مومنی استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین کارشناس ارشد اقتصادی مطرح خواهد شد.

به همین منظور انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در نظر دارد برای پاسخ به پرسش های اقتصادی اعضای انجمن از مشاوره مشاوران اقتصادی و اساتید اقتصادی کشور استفاده کند. در این حوزه دکتر فرشاد مومنی از مشاوران و کارشناسان به نام اقتصادی کشور در نشستی مشترک پاسخگوی چالش های اعضای استصنا خواهد بود.

موضوع اصلی این نشست : شوک اقتصادی ، جنگ اقتصادی یا سو تدبیر، کدامیک مسبب شرایط پیش روی اقتصادی کشور است؟

 

جهت ثبت نام می توانید واد فرم_ثبت_نام شوید

Go to top