ورود

ورود

⭕️⭕️⭕️ "میز خدمت استصنا" ؛ گامی ارزشمند برای حمایت از اعضاء

 

 


جلسه نمایندگان اعضاء، صبح روز دوشنبه دوازدهم شهریور ماه به موضوع چالش های سازندگان در شرایط اقتصادی کشور اختصاص یافت؛

"میز خدمت استصنا" که در راستای رفع چالش های واردات و مشکلات ثبت سفارش اعضاء در سامانه جامع تجارت ایران و تسهیل روند این امر از سوی دبیرخانه انجمن آغاز بکار نموده است، طی مذاکرات و دیدارهای حضوری با مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت ثبت سفارشات و تخصیص ارز تولیدکنندگان عضو را با جدیت پیگیری می نماید. گفتنی است تاکنون بیش از 70 درخواست در سامانه انجمن ثبت شده است. استصنا نخستین تشکلی است که این امکان را بطور ویژه برای اعضای خود فراهم نموده است.
پیشنهاد فریز بیمه، مالیات و بدهی به بانک ها برای مدت معین بعنوان راهکاری است برای ادامه حیات سازندگان با شرایط جدید اقتصادی کشور که از سوی استصنا و پارلمان بخش خصوصی تهران در حال پیگیری است. گفتنی است در این راستا " بسته حمایت از تولید" توسط وزیر صمت تهیه شده که قرار است در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.
تدوین استراتژی گام به گام و راهکارهای رفع مشکلات سازندگان در شرایط تحریم، موضوعی است که به کمیته بحران استصنا واگذار شد تا با تشکیل جلسات مستمر و همفکری با کارشناسان تخصصی، از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری نماید. گفتنی است در این زمینه نشست مشترک اعضاء با یکی از اقتصاددانان برجسته بعنوان یک ضرورت بیان شد که برای هفته آتی برنامه ریزی شده است.
کلیات قرارداد ارزیابی شرکتهای عضو د ر بخش ساختاری و فضای کسب و کار از سوی اتاق ایران به انجمن محول گردید و مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت. با این اقدام و تصویب، استصنا بر اساس قانون بهبود مستمر کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، نسبت به ارزیابی اعضای خود تحت لوای اتاق بازرگانی ایران اقدام خواهد نمود.

Go to top