تبدیل تهدید تحریم به فرصت شکوفایی

جلسه عصر روز بیست و چهارم مردادماه کمیسیون توسعه و تسهیل کسب و کار انجمن به موضوع بررسی وضعیت سازندگان در شرایط اقتصادی روز کشور اختصاص یافت. نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات ایجاد شده در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان، منجر به بحران شدید تحویل کالا و طولانی شدن زمان قراردادها شده است که متأسفانه علیرغم اعلام مکرر این معضل سازندگان از سوی انجمن، شرکتهای کارفرمایی اقدام به ضبط تضامین و تهدیدات تعهدات قراردادی نمودند. در این زمینه کمیسیون به هیأت مدیره انجمن پیشنهاد نمود برای جلوگیری از بحران ایجاد شده توقف عملیات اجرایی قراردادها در صنعت نفت بصورت ویژه از طریق وزیر نفت یا مقامات بالاتر بعنوان ضرورت ملی پیگیری گردد.
در ادامه اعضای کمیسیون پس از استماع گزارش های محرمانه تدوین شده از سوی اتاق های فکر ستاد تحریم، سناریوهای خروج و ماندگاری اتحادیه اروپا، روسیه و چین و تأثیر آن در بازار تجهیزات صنعت نفت ایران را بررسی نمودند. در این زمینه در صورتیکه دولت مسئولیت مدیریت تأمین تجهیزات را به تشکل های حرفه ای این حوزه واگذار نماید، می توان امیدوار بود که تهدید تحریم به فرصت بی نظیر شکوفایی ملی تجهیزات مبدل گردد. با این تدبیر می توان ضمن تأمین نیاز تجهیزاتی صنعت نفت بسیاری از اقلامی که تاکنون شرکتهای کارفرمایی از خارج آنرا تأمین می نمودند، توسط شرکتهای ایرانی بومی سازی گردد. تحریم سالهای گذشته و بومی سازی بسیاری از اقلام استراتژیک می تواند تجربه بسیار خوبی برای دولت و صنعتگران در این دوره باشد. همچنین در سناریوهای بررسی شده محدود شدن بازار داخلی بدلیل کاهش نقدینگی دولت، توقف پروژه ها ، کاهش نقدینگی شرکتها بدلیل عدم دریافت مطالبات معوق و افزایش ناگهانی قیمت ها بدلیل نوسات ارزی می تواند تهدیدی بسیار جدی در تعطیلی و کاهش اشتغال بسیاری از شرکتها قلمداد شود.