ورود

ورود

اجرایی شدن آیین نامه تعدیل ضرورتی واجب تر از نان شب برای صنعتگران

 

پنجاه و سومین جلسه نمایندگان اعضاء، صبح روز دوشنبه پانزدهم مردادماه بصورت فوق العاده تشکیل شد؛

رئیس هیأت مدیره بار دیگر تأکید خطاب به مستولین متذکرشد:

" قراردادهای سازندگان که در سال96 منعقد شده باید تعدیل گردد، سازندگان نمی توانند کالاهایی که در گذشته قرارداد بسته اند را با همان شرایط زمان انعقاد قرارداد تحویل دهند." متاسفانه سیاست های غلط اقتصادی  5 ماهه اول سال توسط دولت موجب شد که بازهم دود آن فقط به چشم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برود و عده ای فرصت طلب از این فضا جیب خود را پر کرده و فریه تر شده اند.

دولت مکلف و موظف است در این مورد شفاف سازی کند، در حالیکه سازندگان در این فضا با صدها مشکل روبرو هستند و نمی توانند حداقل حق قانونی خود را هم مطالبه کرده و به هزار و یک دلیل اجازه حضور و فعالیت در بازار ایران از آنها گرفته و دو دستی به شرکت های خارجی تقدیم می کنند. 
تعدیل قراردادها با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات بی رویه نرخ ارز ضرورتی است که چندی پیش در هیأت مدیره مطرح و پس از برگزاری جلسات با مسئولین مربوطه و پیگیری های استصنا، پیشنهاد تدوین آیین نامه تعدیل برای قراردادهای سال 96 به وزارت نفت منعکس شد که پیش نویس آن در حال تهیه بوده و ابلاغیه آن به زودی منتشر خواهد شد.  در ادامه اشکالات و نکات کلیدی که بازنگری سند استراتژیک انجمن را ضروری نموده ، پس از همفکری اعضای کمیسیون راهبردی و کمیته مربوطه استخراج و صبح امروز به سمع و نظر هیأت مدیره رسید. اعضای هیات مدیره پس از بحث و بررسی کلیات آنرا تصویب و مقرر شد فاز اول این طرح عملیاتی گردد. در پایان اصلاحات پیشنهادی آیین نامه معاملات ارجاع شده از سوی کمیسیون راهبردی به اتفاق آرا  مصوب شد.

 

 

 

 

 

 

 

Go to top