ورود

ورود

برگزاری دومین کنفرانس تخصصی کمپرسور ها در محل پژوهشگاه صنعت نفت ایران

اصل عربی در دومین کنفرانس تخصصی کمپرسور: این صنعت گنجایش های نهفته ای دارد 

رضا خیامیان رئیس هیات مدیره استصنا: ما پتانسیل های بسیار خوبی در داخل کشور در صنعت کمپرسور داریم

رضا پدیدار نایب رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران در کنفرانس تخصصی کمپرسور : سه چالش بزرگ داریم عدم اعتماد، عدم اعتقاد، عدم اعتبار 

بازدید اصل عربی از غرفه های نمایشگاه تخصصی دو روزه کمپرسور که در تاریخ های 26 و 27 تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد .

 

 

حضور اصحاب رسانه در نمایشگاه تخصصی کمپرسور و حضور رسانه ها در غرفه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران  

 

 

 

Go to top