ورود

ورود

 

 

بیست و یکمین شماره آنلاین نشریه آنلاین سازندگان تجهیزات صنعت نفت منتشر شد

پرونده این شماره:خودتحریمی

 

 

شماره بیست و یکم نشریه آنلاین سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
بررسی چالشهای سازندگان با عنوان
⭕️تحریم های خودمانی
⭕️آموزه های مالیاتی
⭕️آموزه های حقوقی
⭕️معرفی اعضا

جهت دانلود این شماره اینجـــــــــــــا کلیک کنید

 

 

 

Go to top