ورود

ورود

 

 مديرعامل مپصا:

رقابت سالم در بازار وجود ندارد

 

 

نويد شريفي مديرعامل مپصا در گفتگو با خبرنگار استصنا گفت : در بازار رقابت سالم وجود ندارد و پرداخت ها نيز به موقع صورت نمي گيرد . وي با اشاره به اينكه نبود نقدينگي و توسعه پيدا نكردن بازار از جمله مشكلات توليد كنندگان و سازندگان داخلي است ،‌افزود : در مناقصاتي كه برگزار مي شود ،‌ارزيابي كمي و كيفي صورت نمي گيرد و شركت هايي با سابقه كمتر و رانت هايي كه دارند در مناقصه ها حاضر و برنده مي شوند . وي با اشاره به اينكه برخي واسطه گري ها باعث شده است تا شركت ها و توليد كنندگان محصول با كيفيت از دور رقابت خارج شوند ، افزود : بايد بخش نامه هايي در اين خصوص تدوين شود تا دلالي و واسطه گري از بازار كم رنگ تر شود . وي در ادامه به بازنشدن ال سي ،‌مشكلات پرداخت به خارجي ها و انتقال پول اشاره كرد و گفت : اين موارد نيز از ديگر مشكلات سازندگان و توليد كنندگان داخلي است .

Go to top