ورود

ورود

 

چيني ها به ايراني ها ترجيح داده مي شوند

 

احمد رضا هزاوه مديرعامل شركت صنعتی و تولیدی هزاوه اراک در گفتگو با خبرنگار استصنا گفت : بحث حمايت از توليد داخل نيازمند پشتوانه از طريق مراجع قانوني دارد ،‌چرا كه با وجود بخشنامه هاي متعدد هنوز كارفرمايان در برابر اين بخشنامه ها مقاومت مي كنند و چيني ها به ايراني ها در پروژه ها ترجيح داده مي شوند . وي به تامين اعتبار براي حضور در پروژه هاي داخلي اشاره كرد و گفت : خيلي از شركت ها به دليل اينكه نتوانسته اند منابع مالي خود را تامين كنند از سوي كارفرما در پروژه ها كنار گذاشته شده اند و اين مساله توليد كننده داخلي را با مشكل مواجه كرده است . وي به نوسان حاكم بر بازار ارز اشاره كرد و گفت : بي ثباتي بدترين عامل در بازار است كه باعث برهم خوردن نظم بازار و فعاليت توليد كنندگان مي شود. وي افزود: بهتر است مسوولان نبض بازار ارز را در دست بگيرند تا واسطه گري ها باعث برهم خوردن نظم بازار و نوسان ارز نشود ، با برخي سياستهاي اتخاذ شده و ايجاد شرايطي خاص مي توان مانع بي ثباتي در بازر شد .

Go to top