ورود

ورود

#چهره_شناسی


یکی از چالش ها و مشکلات اساسی تولید کنندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت ایران عدم شناخت مناسب از حوزه کارفرمایی است.
شناختی که می تواند باعث ارتباط موثر تر و ایجاد ارتباطات عمیق تر منجر شود.در همین خصوص انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در نظر دارد، با ایجاد فضایی ، اقدام به معرفی یکپارچه و جز به جز حوزه های کارفرمایی این حوزه نماید.
در سلسه اینفوگرافی های #چهره_شناسی ، مدیران ارشد و مدیران میانی کارفرمایان، پیمانکاران معرفی خواهند شد.در اولین اینفوگرافی #چهره_شناسی به زیر مجموعه های وزارت نفت در چهار شرکت اصلی خواهیم پرداخت .

Go to top