ورود

ورود

مدل توسعه فناوری تجهیزات توسط استصنا ارائه شد

استصنا مدل توسعه فناوری در تجهیزات و جذب سرمایه گذاری را به عنوان بزرگترین انجمن تجهیزات صنعت نفت ایران با حضور معاون وزیر نفت ارائه کرد.
این مدل در زمان سخنرانی رضا خیامیان رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در مراسم افتتاحیه چهاردهیمن نمایشگاه انرژی کیش ارائه و مورد استقبال حاضرین در نمایشگاه قرار گرفت.

Go to top