ورود

ورود

دفتر کار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در عسلویه و در شرکت گاز پارس جنوبی با هدف تسهیل روابط سازندگان تجهیزات صنعت نفت افتتاح شد.
 این مراسم با حضور اعضای هیات مدیره انجمن استصنا و مدیرعامل شرکت پارس جنوبی(SPGC) برگزار شد.
 در این مراسم حسنی مدیر عامل نفت ضمن خوش آمدگویی به اعضای استصنا گفت: سازندگان دیگر در این مجموعه صاحب خانه هستند و باید دست به دست هم دهیم تا سهم ساخت داخل بیش از پیش در این مجموعه افزایش دهیم. وی با اشاره به اینکه این شرکت تولید کننده 70 درصد گاز این کشور است تصریح کرد: حضور سازندگان در شرکت گاز پارس جنوبی می تواند نقطه ای شگرف در تاریخ اقتصادی صنعت انرژی باشد اگر بتوانیم به نحو احسن از آن بهره برداری کنیم. باید از این فرصت استفاده کنیم.Go to top