ورود

ورود

  جلسه ای با محوریت حمایت از تولید داخل

اعضای کمیته مشترک انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت امروز در نشستی با مدیران شرکت ملی پالایش و پخش موضوع مطالبات انجمن در زمینه حمایت از تولیدات داخلی در بخش های تخصصی و تامین تجهیزات را بررسی کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی پالایش و پخش، در این نشست علی زیار مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش، با تاکید بر سیاست های کلی نظام مبنی بر حمایت ویژه از تولیدات داخلی گفت: برای بررسی حمایت از رونق بخشیدن به ساخت و تولید داخل تشکیل کمیته ای در این باره ضروری است و در زمینه حمایت از توانمندهای داخلی شرکت ملی پالایش و پخش پیشتاز عمل کرده است.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۳۶۰۰ قلم کالای ساخت داخل در حوزه پالایش و پخش کد طبقه بندی دریافت، کرده اند گفت: بر اساس بانک اطلاعاتی این تعداد کالاها برای بار اول کد طبقه بندی دریافت کرده اند که بسیاری از این تجهیزات دارای ارزیابی کیفی عام و ارزیابی فنی و بازرگانی هستند.
بر اساس این گزارش رضا خیامیان رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هم در نشست امروز با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش تاکنون تعامل خوبی با سازندگان داخلی داشته گفت: سازندگان داخلی توان ساخت تجهیزات خارجی را با کیفیت بالا و به صورت رقابتی با شرکت های بین المللی دارند.
در این نشست همچنین موضوع یکسان سازی روش قراردادی انجمن سازندگان صنعت نفت با شرکت های چهارگانه وزارت از جمله پالایش و پخش مطرح و مورد توافق طرفین قرار گرفت و دبیرخانه انجمن ساخت تجهیزات داخل صنعت نفت گزارشی از ارایه کرد که بر اساس آن بیش از ۷۰ درصد تجهیزات صنعت پایین دستی نفت در خطوط لوله و پالایشگاه ها توسط سازندگان داخلی تامین و تجهیز شده است.

Go to top