ورود

ورود

به اطلاع کلیه اعضای انجمن محترم می‎رساند، در پی برگزاری موفق نمایشگاه سال گذشته بصورت متحد و منسجم، "استصنا" در نظر دارد در صورت مشارکت اعضاء اقدام به اخذ سالن اختصاصی و سپس جانمایی در این رویداد نماید.
لذا از کلیه شرکتهای عضو که تمایل دارند بصورت متحد در سالن اختصاصی حضور داشته باشند، لطفاً موافقت خود را با تکمیل
جدول زیر اعلام و حداکثر تا تاریخ 96/05/31 به دبیرخانه انجمن ارسال فرمایید.

 نام شرکت موضوع فعالیت متراژ درخواستی نام نماینده تام الاختیار شماره همراه
         


 

Go to top