ورود

ورود

یکصد و چهل و هفتمین جلسه کمیسیون بازرگانی در زوز دوشنبه ۹۶/۴/۱۹ برگزار شد. در این دیدار اعضا ضمن احیای کمیته صادرات، خواستار نشست مشترک اعضای انجمن با مدیرعامل شرکت پالایش و پخش از هیات مدیره شد.

Go to top