ورود

ورود

هیئت وزیران طی تصویب نامه ای فهرست کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ممنوعیت مصرف در دستگاه های دولتی دارند را ابلاغ کرد.

بنا بر  مصوبه مذکور از اعضای محترم تقاضا می گردد:

1- کالاهایی در لیست درج شده و هنوز خریداران اقدام به واردات می نمایند را به دبیرخانه اعلام کنند؛
2- چنانچه محصولی که در داخل ساخته شده و در صنعت نفت مورد بهره برداری قرار گرفته و تاییدیه دارند و در این لیست درج نشده را به همراه مستندات ذکر شده  به دبیرخانه انجمن ارسال نماید.

دریافت فایل

Go to top