ورود

ورود

در پی توافقات انجام شده با رئیس صنایع استان تهران درخصوص تخصیص تسهیلات به واحدهای صنعتی و مستقر در استان تهران، تمامی شرکتهایی که تمایل به استفاده از این تسهیلات را دارند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران واقع در میدان ولیعصر، جنب پاساژ اهدا، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، طبقه 12، سرکار خانم های اعتماد و اشتیاقی مراجعه نمایند.

همراه داشتن تصویر مجوز صنایع و کد رهگیری موجب تسریع در امور خواهد شد.

گفتنی است به هنگام مراجعه به کارشناسان مذکور، حتماً اعلام فرمائید از اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران "استصنا" می باشید تا پروسه خدمت رسانی در مسیر ویژه قرار گیرد.

خواهشمند است نتیجه مراجعه را به دبیرخانه انجمن منعکس فرمائید.

Go to top