ورود

ورود

با حضور رئیس هیأت مدیره در جلسه روز سی ام آبانماه کمیسیون راهبردی بعنوان میهمان ویژه

، اعضا  به بیان دیدگاهها، خواسته ها ، پیشنهادات و چالش ها  در راستای ارتقاء جایگاه انجمن پرداختند. در این جلسه که بیش از دو ساعت بطول انجامید، مباحثی پیرامون استراتژی انجمن، اصلاح ساختارها با مشارکت همه اعضای انجمن و استفاده از ظرفیت نخبگان صنعتی عضو عنوان شد. رئیس هیأت مدیره ضمن تأکید بر اتحاد صنعتگران عضو استصنا، همراهی و همفکری اعضاء را  عامل توسعه و پیشبرد اهداف انجمن دانست و از ایده های سازنده خبرگان انجمن استقبال نمود. ایشان همچنین با اذعان بر اهمیت نقش کمیسیونها در تهیه خوراک فکری به هیأت مدیره، خواستار تدوین استراتژی صنایع کشور با اولویت صنعت نفت و گاز توسط اعضای کمیسیون راهبردی شد

Go to top