ورود

ورود

هیأت داوری انجمن مطابق با ماده 37 اساسنامه انجمن سازندگان و با تصویب مجمعی که در دی ماه سال 89 تشکیل گردید، فعالیت خود را آغاز نمود. هیأت داوری متشکل از نه نفر عضو اصلی است. موضوع فعالیت این گروه عبارت است از رسیدگی به شکایات و حل اختلاف و صدور رأی در خصوص شکایات اعضا از یکدیگر و از اعضای هیأت مدیره و بازرس و همچنین در خصوص قراردادهای منعقده بین اعضای انجمن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به شرط پذیرفتن حکمیت های هیأت داوری. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید آئین نامه هیأت داوری را در قسمت مربوطه ملاحظه نمایید.

 

رضا پدیدار
رئیس هیأت داوری

قدرت سوري
نایب رئیس هیأت داوری

محمدحسن حقگوئی
عضو هیأت داوری

محمد خادمی
عضو هیأت داوری

علی اکبر رمضانی
عضو هیأت داوری

 

احسان ثقفی
دبیر هیأت داوری

حسین عقیلی
عضو هیأت داوری

امیر هوشنگ كاوه زاده
عضو هیأت داوری

معراج محرابي موقر
عضو هیأت داوری

 

Go to top