ورود

ورود

 

همانگونه که مستحضريد انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با تحت عضویت داشتن جمعی از معتبرترین و بزرگترین واحدهای تولیدی در زمینه های مختلف به لحاظ اشراف بر جزئیات مسائل واحدهای تولیدی و مسئولیتی که در دفاع از منافع مشروع اعضای خود بر عهده دارد، بهترین مرجع برای رسیدگی به خواسته های صنفی ، حقوقی و قانونی اعضاء و پیگیری از مراجع ذیربط در جهت احقاق حقوق حقه آنان می باشد، لذا انجمن وظیفه خود می داند در حفظ واحدهای صنفی خود از هیچ کوششی دریغ نورزد از هم اینروست که با اتخاذ تدابیر و سیاستهای موثر جهت بر طرف کردن مشکلات صاحبان و مدیران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و جلوگیری از مختل شدن فرآیند تولید و وارد آمدن ضایعات بعضا جبران ناپذیر با استفاده از توان علمی و تجربی اعضاء کمیسیون حقوقی در حل و فصل مسائل و مشکلات حقوقی اعضاء گام بردارد.

 

اولين خبرنامه دوره هاي آموزشي

 

در راستاي ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي مورد نياز فعالين صنعت نفت و در جهت تحقق يكي از برنامه هاي عملياتي در دست انجمن و برآورده سازي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان شركتهاي عضو با كيفيت برتر ، انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران در نظر دارد تا با طراحي،تدوين محتواي آموزشي و اجراي دوره هاي آموزشي ـ كاربردي (وي‍ژه صنعت نفت)، در دو سطح مديران و كارشناسان ، گامي مؤثر در زمينه افزايش سطح رضايتمندي اعضاء بردارد.

كميسيون بازرگاني در عصر پانزدهمين روز فصل زمستان  با مشاركت ياران هميشگي خود تشكيل جلسه داد. گزارش تعاملات اتاق فروش با حوزه كارفرمايي موضوع آغازين اين جلسه بود

صفحه320 از320

Go to top