ورود

ورود

هیأت داوری انجمن مطابق با ماده 37 اساسنامه انجمن سازندگان و با تصویب مجمعی که در دی ماه سال 89 تشکیل گردید، فعالیت خود را آغاز نمود. هیأت داوری متشکل از نه نفر عضو اصلی است. موضوع فعالیت این گروه عبارت است از رسیدگی به شکایات و حل اختلاف و صدور رأی در خصوص شکایات اعضا از یکدیگر و از اعضای هیأت مدیره و بازرس و همچنین در خصوص قراردادهای منعقده بین اعضای انجمن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به شرط پذیرفتن حکمیت های هیأت داوری. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید آئین نامه هیأت داوری را در قسمت مربوطه ملاحظه نمایید.

Go to top