ورود

ورود

بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، محمد سوري مدير عامل سابق شركت ملي نفتكش ايران را به عنوان «مشاور وزير نفت در امور راهبردي وزارت نفت» منصوب كرد.
به گزارش ايرنا، زنگنه پس از آن كه در نخستين روز كاري خود با صدور احكامي تعدادي از مديران اين وزارتخانه در بخش هاي امور بين الملل ، دفتر وزارتي ، اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي و اداره كل بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات اين وزارتخانه را منصوب كرد، امروز شنبه «محمد سوري » را بعنوان مشاور خود در امور راهبردي وزارت نفت منصوب كرد.

يادآور مي شود، سوري پس از سال ها راهبري موفق شركت ملي نفتكش، در يك تغيير مديريتي پرحاشيه در دولت دهم ، جاي خود را به «حميد بهبهاني» وزير سابق راه و ترابري و مشاور محمود احمدي نژاد در امور حمل و نقل داد.
بيژن زنگنه پيش از اين با انتقاد از جابجايي مديريتي در شركت ملي نفتكش، با تاكيد بر اين كه همه مشكلات ناشي از تحريم نيست، گفت: وقتي آقاي سوري در شركت ملي نفتكش كه يك برند جهاني بود ، را بر مي دارند و يك آدم را به جاي او مي گذارند كه فرق نفتكش جاده پيما با نفتكش اقيانوس پيما را نمي فهمد، اگر مشكلي در حمل و نقل نفت پيدا نشود، بايد تعجب كرد.

Go to top