ورود

ورود

کلیپ های منتشره کاندید های هیات مدیره و بازرس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 

مجمع عادی عمومی به صورت فوق العاده (نوبت دوم) انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در روز چهارشنبه بیست و دوم اسفند ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود ، انتخاباتی تحت عنوان انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن صورت می گیرد که با توجه به آغاز زمان تبلیغات کلیپ انتخاباتی کاندید های هیات مدیره و بازرس انجمن در ادامه این گزارش مشاهده می نمایید.

لینک کلیپ ها به صورت تفکیک و به نام کاندید ها :

 

کلیپ های کاندید های هیات مدیره:

سیروس تالاری کاندید هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://s8.picofile.com/file/8354797200/talari.mp4.html 

 

کیهاندخت کاویانپور کاندید هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://s8.picofile.com/file/8354797100/kavianpour_prproj.mp4.html

 

احسان ثقفی کاندید هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://s9.picofile.com/file/8354797134/Saghafi.mp4.html

 

بهرام بارانی کاندید هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://s9.picofile.com/file/8354796918/barani.mp4.html

 

عبدالرضا حمیدی کاندید هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://s9.picofile.com/file/8354797076/hamidi.mp4.html

 

بهروز قدیمی کاندید هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://s8.picofile.com/file/8354797026/ghadimi.mp4.html

 

مجتبی اسلامی کاندید هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://s9.picofile.com/file/8354796968/eslami.mp4.html

 

عباسعلی گرجی کاندید هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://s8.picofile.com/file/8354797050/gorji.mp4.html

 

احمد طهماسبی کاندید هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://s9.picofile.com/file/8354797192/tahmasebi.mp4.html

 

کیان حشمی کاندید هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://s9.picofile.com/file/8354797084/hashami.mp4.html

 

 

 

کلیپ های کاندید های بازرس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران:

 

حسن کاظمی کاندید بازرس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://s8.picofile.com/file/8354797118/kazemi.mp4.html

 

شیوا یزدی کاندید بازرس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://s8.picofile.com/file/8354797234/yazdi.mp4.html

 

 

Go to top