ورود

ورود

یکی از چالش های محیط و ساختار صنعت نفت، کمبود فضای رقابتی واقعی وسالم یا به گفته ای وجود فضای ناسالم رقابتی است.

 

وقتی که رقابت نیست،یا اینکه رقابت ناسالم و دارای طعم روابط رانتی است،دیگر شفافیت وجود ندارد.وقتی هم شفافیت وجود نداشته باشد،قابلیت ها و صلاحیت ها و شایستگی های توان فنی شرکتها مشخص نمی شود و در هزار توی روابط غیر شفاف،لیست خوبها با سایرین عوض می شود.برای پاسخ صحیح به چنین اوضاعی،سالیان سال است که سازندگان به یک رهیافت عملی رسیده اند و آن اینکه به طور حتم همانند تجربه بسیار از کشورها از جمله شرکت های مهندسی در ایران باید شرکت های سازنده تجهیزات مطابق شاخص های معین و مشخص رتبه بندی شوند تا کارفرمایان و پیمانکاران اصلی و فرعی بدانند که فلان سازنده ایرانی که تبلیغات آن گوش فلک را پرکرده، دارای چه گرید یا رتبه ای است،همین مساله باعث می شود که سایر سازندگان در یک محیط رقابتی تلاش کنند که تا توان فنی واجرائی شان ارتقا دهند. متاسفانه به دلیل نبود رتبه بندی در حوزه های مختلف ساخت تجهیزات،هم اینک میان تفاوت ها،مزیت ها،تمایزات سازندگان تجهیزات نفتی برتر به هیچ وجه مشخص نیست و صرفا پارامترهای نظیر توصیه های شفاهی ،روابط تودر تو ،حضور مدیران دولتی اسبق در هیات مدیره ها،داشتن رانت اطلاعاتی و سایر متغیرهای معرف به حضور در زمینه موفقیت در مناقصات را فراهم می سازد.
بنابراین ارزیابی مجدد برای رتبه بندی سازندگان تجهیزات امری ضروری است.چرا که میان برند خوب با برند برتر باید مشخص شود.تا مادامی که نتوانیم شاخص گذاری مناسبی بر کیفیت ، کمیت، عمق تکنولوژی ، توان مالی و بسیاری دیگر از آیتم های ضروری برای شرکت های سازنده تجهیزات ایجاد و عملیاتی نماییم، بدون شک عدالت اقتصادی را نمی شود در خرید ها و مناقصات مشاهده نمود. اینکه صرفا با نگاه به قیمت بخواهیم تمایز ایجاد نماییم، آنی می شود که امروز می بینم که نه برای مصرف کننده منفعت دارد و نه برای تولید کننده. به باور نگارنده،رتبه بندی سازندگان زمینه و مقدمه ای برای برند سازی بنگاه برتر در سطح ملی و بین المللی،جذب سرمایه گذاری،خرید وشرکت سازی واحدهای بزرگ ساخت داخل،بهبود ساختار هلدینگی واحدهای صنعتی،شفافیت در نظام قیمت گذاری،کاهش روش های واسطه گری در تامین تجهیزات،شفافیت در اجرای نظام های مناقصه ها،تقویت اعتماد به حوزه ساخت داخل،تقویت روابط سندیکائی و راهبردی میان ذی نفعان صنعت نفت خواهد شد.
بدیهی است چنین اتفاق بزرگی فقط از سوی تشکل های صنعتی نظیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت روی نمی دهد و نیازمند داشتن همت و یک دستور کار مشخص با حضور سایر ذینفعان دراین حوزه است تا بتوان نتایج آنرا قبول داشته و مطابق آن عمل نمایند

عبدالرضا حمیدی
نایب رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

Go to top