ورود

ورود

slideshowفارس هاشم زاده، عضو هيأت مديره ي انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج گفت: صنعتگر داخلي دوست دارد در يک فضاي کاملا عادلانه با سازندگان خارجي رقابت کند.
وي ادامه داد: همه ي صنعتگران در کشور خود دارا مزيت نسبي هستند اما؛ ما در کشورمان کاملا غريب هستيم و دست و پايمان کاملا بسته است.
هاشم زاده با اشاره به سرمايه خارجي ها و امکانات توليدي که در کشور خود دارند، افزود: متاسفانه ما در داخل کشور هيچ امکاناتي در برابر توليد کننده ي خارجي نداريم و اين نبود حمايت و برتري براي بخش توليد مشکلات زيادي ايجاد کرده است.

وي با اشاره به اين مطلب که توليد ضعيف منجر به از بين رفتن فرصت هاي کاري مي شود، اظهار داشت: متاسفانه در سال هاي گذشته به جاي حمايت از توليد کنندگان واقعي که هم دانش و هم اشتغال مناسب در کشور ايجاد مي کنند، از صنعت خودرويي حمايت شده است که تنها از بين برنده پول دولت و ملت است اين در حالي است که ما مي توانيم با پرداخت 15 ميليون تومان يک خودروي روز دنيا را سوار شويم نه پرايد و سمندي که...!
هاشم زاده ادامه داد: اولويت کار در ايران و در بخش توليد، دادن فضا و امکان رقابت با ساير توليد کنندگان جهاني فعال در داخل کشور است.

جهت دریافت کلیک نمائید

Go to top