ورود

ورود

دومین همایش ملی حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به عنوان بزرگترین گردهمایی مدیران حقوقی و قراردادی صنایع نفت و گاز با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان حقوق در 20 و 21 مهر ماه سال جاری با چشم انداز بسترسازی لازم برای دستیابی به ادبیات نوین حقوقی نفت و گاز و پیشبرد اهداف مربوط در سند چشم انداز بیست ساله ایران و همچنین تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 در صنعت نفت و گاز از طریق تبیین قوانین و مقررات موجود، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و روزآمدی نظام حقوقی و قراردادهای حاکم بر صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و بررسی ریشه ها و زمینه های منطقه ای و بین المللی اثرگذار بر حقوق نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
اهداف برپایی همایش عبارتند از:
1) ارتقا توانمندی های حقوقی، قراردادی و حل و فصل اختلاف در حوزه های بالادستی و پایین دستی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
2) تبیین و بررسی نظام جدید قراردادهاي بالادستی صنایع نفت و گاز
3) بررسی و کالبدشکافی موازین حقوقی و قراردادی بالادستی و پایین¬دستی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
4) بررسی نحوه ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تصمیمات و عملکردهای حقوقی و قراردادی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
5) بررسی و مقایسه قوانین و مقررات حاکم بر صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران و سایر کشورها
6) بررسی قراردادهای صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران از جنبه حقوقی- قراردادی و مقایسه آن با ساير کشورها
7) بررسی و شناخت راهکارهای حقوقی و قراردادی مناسب مدیریت ریسک قراردادهای صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (از زمان مذاکره و انعقاد تا اجرا و تحویل)
8) بررسی مکانیزم ها و روش¬های تعاملی صنایع نفت و گاز
9) بررسی مباحث حقوقی میادین مشترک نفت و گاز
10) بررسی حوزه های حقوقی مرتبط با امنیت انرژی و زیست محیطی صنایع نفت و گاز

با توجه به اینکه انجمن در چندین پانل تخصصی این همایش حضوری مؤثر دارد و ضمن اینکه ریاست پانل سازندگان

نیز بعهده انجمن می باشد از کلیه اعضای پرافتخار و همیشه همراه استصنا دعوت می شود

در این همایش شرکت فعال داشته باشند.

"ضمناً موضوعات قابل طرح پانل متعاقباً اعلام خواهد شد"

شایان ذکر است به همین سبب برای مشارکت کنندگانی که از اعضای استصنا می باشند

به میزان 20درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

معرفی

فرم ثبت نام

Go to top