ورود

ورود

پیام نوروزی رئیس هیات مدیره استصنا

بار دیگر چرخ فلک و گردش ایام گشت و گشت،خداوند رحمان نوید میلاد سال نو را بر دوش نسیم بهاری...

دوازدهمین شماره نشریه آنلاین استصنا

  دوازدهمین شماره نشریه آنلاین سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

رتبه بندی سازندگان، سکوی پرتاب

یکی از چالش های محیط و ساختار صنعت نفت، کمبود فضای رقابتی واقعی وسالم یا به گفته ای وجود فضای...

تمام قد در خدمت شركت هاي توليدي هستيم

نخستین نشست تخصصی شیرآلات به همت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در اتاق بازرگانی تهران با حضور مجموعه مدیران...

در این جلسه ضمن دیدار عیدانه، اعضای کمیسیون به بحث و گفتگو در خصوص تقویم جلسات و برنامه کمیسیون در سال پیش رو پرداختند. همفکری با هیأت مدیره در استفاده از فرصت های انجمنی، ایجاد انگیزه در فضای بی ثبات اقتصادی و تلاش در احقاق حقوق تولیدکننده داخل از اهم مطالب مورد بحث بود که می بایست با همبستگی اعضاء دنبال شود تا موجب رخوت درتولید نگردد. اعضای کمیسیون بازرگانی همچنین در بهره مندی از ظرفیت کمیسیون بعنوان اتاق فکر توسط هیأت مدیره تأکید نمود.  
 

Go to top