ورود

ورود

پس از دیدار عیدانه اعضاء، "حمایت از کالای ایرانی" اولین موضوع مورد بحث این جلسه بود که با وجود معضلات پیش روی تولید کننده از جمله مالیات، بیمه، نحوه فاینانس در کشور وعدم رعایت قانون حداکثر، تحقق آنرا در هاله ای از ابهام و اما و اگر فرو می برد. اعضای کمیسیون ضمن تأکید بر ضرورت تثبیت نقش و جایگاه انجمن در تصویب قوانین، نظارت بر واردات کالا و تهیه مستندات کارشناسی توسط انجمن، خواهان پیگیری صریح و جدی هیأت مدیره از دولت و نمایندگان مجلس شدند. الگوبرداری صحیح اقتصادی، ایجاد فضای امن کاری برای مشارکت و سرمایه گذاری خارجی، همسونمودن سیاست و اقتصاد در کشور از جمله اقداماتی است که باید برای تحقق شعار امسال صورت پذیرد. در این خصوص همچنین بر نقش رسانه در انجمن تأکید شد تا صدای همه  سازندگان به گوش مسئولین رسانیده شود. در ادامه مشاور مالیاتی انجمن ضمن ارائه گزارش اولین جلسه مالیاتی با اعضای استصنا، از دومین جلسه کارگروه مالیاتی با عنوان مالیات بر عملکرد در روز چهارشنبه بیست و نهم فروردین ماه خبر داد. گفتنی است مطابق برنامه ریزی انجام شده قرار است آخرین چهارشنبه هر ماه ، کارگاه آموزشی ویژه اعضاء برگزار گردد.     

Go to top