ورود

ورود

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی

معاون اول رئیس جمهور آیین ­نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­ های کشور را ابلاغ کرد.

عملیات بارگیری نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی آغاز شد

عملیات بارگیری نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی آغاز شد عملیات بارگیری سکوی ۱۴A پارس جنوبی که تماما توسط متخصصان داخلی...

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

گزارش روز نخست نمایشگاه انرژی کیش

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

 گزارش روز دوم نمایشگاه انرژی کیش

Go to top