ورود

ورود

عملیات بارگیری نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی آغاز شد

عملیات بارگیری نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی آغاز شد عملیات بارگیری سکوی ۱۴A پارس جنوبی که تماما توسط متخصصان داخلی...

دست اندازی ممنوع

      صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی اما غیر از دولتی است که نقش صندوق ذخیره ارزی ایران را دارد.

از نمایشگاه نفت 97 تهران چه خبر؟

 از نمایشگاه نفت 97 تهران چه خبر؟  

Go to top