سی و نهمین ویژه نامه الکترونیکی استصنا منتشر شد

جهت مطالعه این شماره و مشاهده آرشیو ویژه نامه اینجا کلیک نمایید

روابط عمومی

فناوری

استاندارد

تدوین روش ها

بازرگانی

حقوقی